Doelstellingen

De Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau (voorheen Oranje-Nassau Museum, kortweg GVON) stelt zich ten doel een zo compleet mogelijk beeld van de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau in al haar facetten te geven.

Om deze doelstelling te bereiken ontplooit de vereniging de volgende activiteiten:

  • het instand houden en uitbreiden van de verzameling
  • het houden van lezingen
  • het organiseren van excursies in binnen- en buitenland
  • het uitgeven van het Jaarboek Oranje-Nassau
  • het bevorderen van geschiedkundige studies en publicaties

De GVON heeft de zogenaamde ANBI status (Algemeen Nut Beogende Instelling), waardoor schenkingen erfenissen belastingvrij kunnen worden ontvangen. Voor meer informatie hierover kunt u zich wenden tot de penningmeester of uw notaris.

Collectie

De collectie van de Geschiedkundige Vereniging Oranje-Nassau, die betrekking heeft op de geschiedenis van het Huis Oranje-Nassau,  omvat in totaal meer dan 7000 objecten, waaronder schilderijen, tekeningen, aquarellen, prenten, penningen, curiosa en dergelijke, alsmede een omvangrijke bibliotheek. De gehele collectie is in langdurig bruikleen overgedragen aan Nationaal Museum Paleis Het Loo.
Ga naar de collectie»

GESCHIEDKUNDIGE VERENIGING ORANJE-NASSAU

Secretariaat
Postbus 11509, 2502 AM 's-Gravenhage

email: info@oranje-nassau.org